บำนาญ ระบบบำนาญ เกษียณอายุ

ประเทศไทยรั้งท้ายอันดับ ระบบบำนาญแย่ที่สุดในโลก ประจำปี 2019!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประเทศไทยรั้งท้ายอันดับ ระบบบำนาญแย่ที่สุดในโลก ประจำปี 2019!!

ดัชนีบำนาญโลกเมลเบิร์น เมอร์เซอร์ 2562 (Melbourne Mercer Global Pensions Index 2019) ได้ทำการสำรวจ ระบบบำนาญ จากทั่วโลก 37 ประเทศ ซึ่งสามารถครอบคลุมเกือบ 2 ใน 3 ของประชากรโลก โดยใช้ตัวชี้วัดกว่า 40 เกณฑ์ เพื่อประเมินว่า ระบบบำนาญ ส่งผลทางการเงินที่ดีขึ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ

เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศอันดับที่ 1 ที่มีระบบรายได้รองรับการเกษียณอายุของพลเมืองดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 ได้รับเกรด A มีคะแนนรวมถึง 39.4 คะแนน เนื่องจากคนทำงานส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยตลอดชีพ

ระบบบำนาญ

ประเทศที่มีระบบรายได้รองรับการเกษียณอายุของพลเมืองดีที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 เนเธอร์แลนด์ ได้ 81 คะแนน
อันดับที่ 2 เดนมาร์ก ได้ 80.3 คะแนน
อันดับที่ 3 ออสเตรเลีย ได้ 75.3 คะแนน
อันดับที่ 4 ฟินแลนด์ ได้ 73.6 คะแนน
อันดับที่ 5 สวีเดน ได้ 72.3 คะแนน
อันดับที่ 6 นอร์เวย์ ได้ 71.2 คะแนน
อันดับที่ 7 สิงคโปร์ ได้ 70.8 คะแนน
อันดับที่ 8 นิวซีแลนด์ ได้ 70.1 คะแนน
อันดับที่ 9 แคนาดา ได้ 69.2 คะแนน
อันดับที่ 10 ชิลีได้ 68.7 คะแนน

ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับท้ายสุด ได้เกรด D คะแนนรวมเพียง 39.4 คะแนน ผู้ที่จัดทำการสำรวจนี้จึงได้แนะนำให้ประเทศไทยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญที่มีความครอบคลุมคนทำงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม, ควรเพิ่มการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และควรมีเกณฑ์การออมขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นกองทุนเงินออมในการเกษียณอายุ

ที่มาจาก https://www.bloomberg.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา