กองทุนบัตรทอง ช่องปาก ทำฟัน บัตรทอง

กองทุนบัตรทอง ส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก-หญิงตั้งครรภ์ เริ่มปี 2563

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กองทุนบัตรทอง ส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก-หญิงตั้งครรภ์ เริ่มปี 2563

กองทุนบัตรทอง ได้เพิ่มการบริการป้องกันฟันผุและส่งเสริมสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กไทยและหญิงตั้งครรภ์ ในปี 2563 สปสช.โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยเรียนเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น โดยปรับการจ่ายค่าบริการจากเดิมเหมาจ่ายรวมไปกับงานส่งเสริมป้องกันโรคอื่นๆ มาเป็นการจ่ายชดเชยตามรายการบริการใน 3 รายการ ดังนี้

กองทุนบัตรทอง

1.บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์

จากแต่เดิมการชดเชยค่าบริการจะเหมารวมอยู่ในงบบริการฝากครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปาก ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงขูดหินน้ำลาย อย่างน้อย 1 ครั้ง

  • อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการอยู่ที่ 500 บาท/ราย
  • กำหนดเป้าหมายการบริการ 221,760 คน
  • งบประมาณจำนวน 110.88 ล้านบาท

กองทุนบัตรทอง

2.บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี

เคลือบฟลูออไรด์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

  • อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง
  • กำหนดเป้าหมายบริการ 2,005,740 คน
  • งบประมาณจำนวน 200.57 ล้านบาท

กองทุนบัตรทอง

3.บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร (ซี่ 6 และ 7) ในเด็กอายุ 6-12 ปี

เคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรจะช่วยป้องกันฟันผุในเด็กได้และเพื่อป้องกันฟันแท้ผุ

  • อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการอยู่ในอัตรา 250 บาท/ซี่ (ไม่เกิน 4 ซี่/ราย/ปี)
  • เป้าหมายบริการ 1,046,110 คน
  • งบประมาณจำนวน 261.52 ล้านบาท
ขออนุญาตใช้เนื้อหา