โรงพยาบาล โรงพยาบาลสีเขียว โรงพยาบาลเอกชน

เปิดรายชื่อ!! 164 โรงพยาบาลสีเขียว ขายยาต่ำกว่าทุน รีบมาเช็กกันเลย

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรายชื่อ!! 164 โรงพยาบาลสีเขียว ขายยาต่ำกว่าทุน รีบมาเช็กกันเลย

ล่าสุดนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มีการจัดกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 351 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ ซึ่งกรมการค้าภายในได้นำรายชื่อ โรงพยาบาลสีเขียว ประกาศไว้ที่ www.dit.go.th

เกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มสีเขียว มี 3 ด้าน

  1. จำนวนรายการยาของโรงพยาบาลนั้น ต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 50% ของรายการยาที่โรงพยาบาลแจ้งมาทั้งหมด
  2. ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100% โดยก่อนหน้านี้ มีรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่ง ส่วนใหญ่ก็จะตกเกณฑ์ข้อที่ 2 จนทำให้เหลือเพียง 164 ราย
  3. ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาล ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

3 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย หรือ โรงพยาบาลสีเขียว มีโรงพยาบาลจำนวน 164 ราย โดยเป็นการประเมินจากราคายาที่คิดถูกกว่าราคาเฉลี่ยของยา ประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลรวมกันของจำนวนยาทั้งหมดของโรงพยาลที่มีประมาณ 3,000 รายการ

กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลที่คิดราคายาระดับกลาง หรือกลุ่มสีเหลือง

กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลที่คิดค่ายาแพงสุดโต่ง หรือกลุ่มสีแดง

เปิดรายชื่อ 164 โรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสีเขียว

ส่วนโรงพยาบาลในกลุ่มสีเหลืองจะมีการประกาศในภายหลัง และโรงพยาบาลกลุ่มสีแดงอาจจะไม่มีการประกาศเพราะประชาชนสามารถประเมินรายชื่อจากโรงพยาบาล 2 กลุ่มแรกได้

เริ่มแล้ว “214 รพ.สีเขียว” ค่ายาไม่แพง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา