ทำฟัน ทำฟันฟรี รักษาฟัน

ทำฟันฟรี! 10 สถานพยาบาล ที่สามารถรับบริการรักษาฟัน 21 ตุลาคม 2562

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ทำฟันฟรี! 10 สถานพยาบาล ที่สามารถรับบริการรักษาฟัน 21 ตุลาคม 2562

ทำฟันฟรี! เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โรงพยาบาลของรัฐจึงได้ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรีแก่ประชาชนเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ฟรี!! โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประชาชนทั่วไปสามารถรับคิวเพื่อทำการรักษาตามเวลาที่แต่ละโรงพยาบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ทำฟันฟรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ทำฟันฟรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำฟันฟรี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำฟันฟรี
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขออนุญาตใช้เนื้อหา