ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ทำฟัน ทำฟันประกันสังคม ประกันสังคม ประกันสังคมสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคม

อย่าลืมใช้สิทธิ!! ทําฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย รีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปี 2562

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อย่าลืมใช้สิทธิ!! ทําฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย รีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปี 2562

ปีนี้ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ทําฟันประกันสังคม รีบใช้สิทธิซะ!! สำนักงานประกันสังคมได้เผยถึงยอดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมจ่ายไปแล้วกว่า 150,000,000 บาท โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งค่าบริการทางการแพทย์จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงปีละไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิดังนี้

 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ผ่าฟันคุด

ผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ด้านหน้าของสถานพยาบาลว่า “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” แต่ถ้าหากผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายก็ต้องนำหลักฐานทั้ง ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้ประกันตนมายื่นรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

หากไม่แน่ใจว่าในปี 2562 คุณใช้สิทธิไปแล้วหรือยัง คุณสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application ที่ชื่อว่า SSO Connect ก็จะสามารถตรวจสอบยอดเงินทันตกรรมได้ง่ายๆ

ทําฟันประกันสังคม
ยังไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
ทําฟันประกันสังคม
ยังไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
ประกันสังคม
ใช้สิทธิประกันสังคมแล้ว
ประกันสังคม
ใช้สิทธิประกันสังคมแล้ว

เนื่องจากสิทธิกรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี ดังนั้นหากลืมใช้สิทธิก็จะเท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพฟันทุกคนจึงควรรักษาสิทธิของตนเอง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา