สมองเสื่อม โรคสมองเสื่อม

ผลวิจัยชี้!! การใช้ชีวิตแบบวิถีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลวิจัยชี้!! การใช้ชีวิตแบบวิถีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้

จากผลการวิจัยล่าสุด การใช้ชีวิตแบบวิถีสุขภาพดี อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด โรคสมองเสื่อม ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การศึกษาวิจัยโดย University of Exeter ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ JAMA และยังได้นำเสนอในการประชุมนานาชาติ Alzheimer’s Association Conference 2019 ที่ลอสแองเจลิส

การวิจัยครั้งนี้พบว่าความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมลดลงถึง 32% หากใช้ชีวิตแบบวิถีสุขภาพดีเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ชีวิตที่ไม่ดูแลสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงและมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แย่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ำและมีวิถีชีวิตที่ดี

โรคสมองเสื่อม

ได้มีการศึกษาวิจัยจาก 196,383 คน ที่มีบรรพบุรุษเชื้อสายยุโรป อายุ 60 ปีขึ้นไป นักวิจัยได้ระบุว่ามีผู้ป่วย โรคสมองเสื่อม มากถึง 1,769 ราย ในช่วงระยะเวลา 8 ปี โดยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง ปานกลาง และต่ำ อีกทั้งยังประเมินจากวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ปานกลาง และแย่ โดยวัดจากการกินอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และ การดื่มแอลกอฮอล์

นักวิจัยได้วิเคราะห์ว่า การไม่สูบบุหรี่ การออกกำลังกาย การกินอาหารเพื่อสุขภาพ และการดื่มแอลกอฮอล์พอประมาณ หากเราดำเนินชีวิตโดยดูแลสุขภาพให้ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมจากพันธุกรรมได้

ที่มาจาก https://www.sciencedaily.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา