ยา รับยา ร้านยา สปสช

4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เตรียมรับยาที่ร้านยา แก้ปัญหารอคิวโรงพยาบาลนาน!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 4 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เตรียมรับยาที่ร้านยา แก้ปัญหารอคิวโรงพยาบาลนาน!!

หลังจากกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีนโยบายการบริหารจัดการการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเพื่อลดปัญหารอคิวรับยานาน จึงเตรียมให้ผู้ป่วยสามารถรับยาจากร้านยาคุณภาพได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและยังช่วยลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยจะนำร่องโรงพยาบาล 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่ง คาดว่าอาจจะเริ่ม 1 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศ

จำกัดการจ่ายยาเฉพาะ 4 โรคเรื้อรัง ได้แก่

  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง
  3. โรคหอบหืด
  4. จิตเวช

ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องเป็นจำนวนถึง 40% ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

รับยา

การดำเนินการมี 3 ทางเลือก

  1. โรงพยาบาลเป็นผู้จัดยาและส่งยาไปที่ร้านยาคุณภาพเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ โรงพยาบาลศิริราชดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
  2. นำยาไปสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านยาเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์
  3. ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยาในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเอง โดยโรงพยาบาลเป็นผู้ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ

ในกรณีหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาต้องเป็นการสั่งเปลี่ยนจากหมอหรือโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่ร้านยาเปลี่ยนเอง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา