จัดอันดับไทย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพของไทย

ไทยคว้าอันดับ 6 ประเทศที่ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ไทยคว้าอันดับ 6 ประเทศที่ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562

ไต้หวัน ได้รับการจัดอันดับให้มีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดย CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับ 89 ประเทศทั่วโลกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม

จากการสำรวจ 89 ประเทศนั้นการดูแลสุขภาพของไต้หวันได้อยู่ในอันดับที่ 1 ได้คะแนน 78.72 จาก 100 คะแนนเต็ม ส่วนประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพที่แย่ที่สุดในปี 2562 คือ เวเนซุเอลา ได้คะแนนเพียง 33.42 จาก 100 คะแนน

ประเทศที่มีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่

อันดับที่ 1 ไต้หวัน ได้คะแนน 67.99
อันดับที่ 2 เกาหลีใต้ ได้คะแนน 77.7
อันดับที่ 3 ญี่ปุ่น ได้คะแนน 74.11
อันดับที่ 4 ออสเตรีย ได้คะแนน 71.32
อันดับที่ 5 เดนมาร์ก ได้คะแนน 70.73
อันดับที่ 6 ไทย ได้คะแนน 67.99
อันดับที่ 7 สเปน ได้คะแนน 65.38
อันดับที่ 8 ฝรั่งเศส ได้คะแนน 64.66
อันดับที่ 9 เบลเยียม ได้คะแนน 64.63
อันดับที่ 10 ออสเตรเลีย ได้คะแนน 61.73

ระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ

ทั้งนี้ประเทศไทยได้อันดับที่ 6 ของโลก ได้คะแนนถึง 67.99 จาก 100 คะแนนเต็ม โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน
  • ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน
  • ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน
  • ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน
  • ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติของคุณภาพโดยรวมจากระบบการดูแลสุขภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอื่นๆ ต้นทุน คุณภาพของยา และความพร้อมของรัฐบาล นอกจากนี้ยังคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ความพร้อมของรัฐบาลในการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการใช้ยาสูบและปัญหาโรคอ้วน

ที่มาจาก https://ceoworld.biz/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา