MRI ความอ้วน สมอง โรคอ้วน ไขมัน

คนอ้วนต้องระวัง!! ผลวิจัยชี้ ไขมันในร่างกายมากเกินไป ส่งผลให้สมองมีขนาดลดลง

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คนอ้วนต้องระวัง!! ผลวิจัยชี้ ไขมันในร่างกายมากเกินไป ส่งผลให้สมองมีขนาดลดลง

ช่างเป็นการสแกนสมองที่น่าสนใจเพราะนักวิจัยได้พบว่าความอ้วนส่งผลต่อโครงสร้างของสมอง การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมผลการสแกน MRI ของคนหลายพันคน เพื่อตรวจสอบว่าโรคอ้วนมีผลต่อสมองอย่างไร การวิจัยนี้ได้ดำเนินการโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Leiden ในเนเธอร์แลนด์ โดยสแกนสมองของผู้เข้าร่วมงานวิจัยกว่า 12,087 คน โดยการตรวจด้วยเครื่อง MRI

สมองของคนเราประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ สมองเนื้อสีเทา (grey matter) เป็นเนื้อเยื่อสมองที่อยู่ส่วนด้านนอกซึ่งมีเซลล์ประสาทเป็นจำนวนมาก และ สมองเนื้อสีขาว (white matter) เป็นเนื้อเยื่อสมองที่อยู่ด้านในมีหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาท

สมอง
ภาพ MRI สแกนให้เห็นถึงสมองของผู้หญิงอายุ 65 ปีทั้งสองคน คนซ้ายมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพียง 13 % ในขณะที่คนขวามีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายถึง 49 % เป็นการแสดงให้เห็นว่าปริมาณของโครงสร้างสมองเนื้อสีเทาลดลง

สมอง

ภาพต่อมาจะแสดงให้เห็นถึงสมองเนื้อสีเทาที่ลดลงอย่างมากของผู้หญิงคนขวา

สมองการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสมองระหว่างผู้หญิงที่ผอมบาง (คนซ้าย) และผู้หญิงอ้วนกว่า (คนขวา) เมื่อมองจากมุมด้านข้างจะเห็นได้ว่าสมองเนื้อสีเทาน้อยลงแสดงว่ามีเซลล์ประสาทน้อยลง

นักวิจัยพบว่าคนอ้วนมีสมองส่วนเนื้อสีเทาขนาดลดลง ซึ่งการที่สมองเนื้อสีเทาน้อยลงอาจทำให้เกิดการสูญเสียของเซลล์ประสาท ส่วนผลกระทบของสมองเนื้อสีขาวนั้นอาจจะส่งผลต่อวิธีการที่สมองส่งสัญญาณไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆ อีกทั้งความอ้วนอาจนำไปสู่การอักเสบจนทำลายเนื้อเยื่อสมองได้

ผู้นำทีมการวิจัยโดย ดร. Ilona Dekkers นักรังสีวิทยา กล่าวว่า เราพบว่าการมีไขมันในร่างกายมากเกินไปนั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่สำคัญของสมอง รวมถึงโครงสร้างของสมองเนื้อสีเทา 

อ้างอิงจาก https://www.dailymail.co.uk/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา