ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก

บัตรทองเพิ่มสิทธิ ตรวจมะเร็งปากมดลูก เจาะลึกระดับดีเอ็นเอ ความแม่นยำสูง!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บัตรทองเพิ่มสิทธิ ตรวจมะเร็งปากมดลูก เจาะลึกระดับดีเอ็นเอ ความแม่นยำสูง!!

มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิงไทย รองจากมะเร็งเต้านม ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกและรอยโรคก่อนมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ (HPV DNA test) สามารถพบรอยโรคได้เกือบ 100% โดยการนำเซลล์ปากมดลูกมาตรวจแบบเจาะลึกถึงระดับ DNA ของเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การตรวจด้วยวิธีนี้มีแม่นยำสูงจึงสามารถเว้นระยะตรวจได้ถึง 5  ปี อีกทั้งยังช่วยให้แพทย์คาดการณ์ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในปี 2563 กองทุนบัตรทองจะเริ่มสิทธิประโยชน์ เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้โดยเร็วก่อนลุกลาม จึงเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก

ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตรวจมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบให้เริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ แทนการตรวจด้วยแปปสเมียร์หรือวีไอเอ ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเลือกที่จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งแปปสเมียร์, วีไอเอ และเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์

นพ.ศักดิ์ชัย ได้กล่าวว่า “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้มีความไวในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติสูงมาก แต่มีข้อจำกัดที่ต้องควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ราคาค่อนข้างแพงและการใช้จำกัดอยู่ในสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่

การบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ จะเป็นวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลำดับแรกในกลุ่มประชากรอายุ 30-59 ปี กรณีที่ผลการตรวจไม่พบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุก 5 ปี และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจะทำการตรวจยืนยันซ้ำและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

The Doctor เรื่องเล่าเรากับหมอ ตอน มะเร็งปากมดลูก
ขออนุญาตใช้เนื้อหา