น้ำผลไม้ น้ำอัดลม มะเร็ง โรคมะเร็ง

ผลวิจัยชี้!! ดื่มน้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลวิจัยชี้!! ดื่มน้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

ล่าสุดได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องดื่มแก้วเล็กๆ เพียงแค่ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเครื่องดื่มแบบกระป๋องที่มีน้ำตาล เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 18% และเพิ่มขึ้นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมถึง 22%

ทีมวิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้ชายและผู้หญิงชาวฝรั่งเศสกว่า 100,000 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 42 ปี ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 3,000 รายการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาบริโภคในทุกๆวัน โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ได้ตอบแบบสอบถามเป็นเวลายาวนานถึง 9 ปี ตั้งแต่ 2009 จนถึง 2018

โรคมะเร็ง

เอียน จอห์นสัน นักวิจัยด้านโภชนาการและศาสตราจารย์จาก Quadram Institute Bioscience กล่าวว่าผลการศึกษาบ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด “น่าแปลกที่ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง แม้แต่ผู้ที่บริโภคน้ำผักผลไม้ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน”

ผลการวิจัยได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดและมะเร็งเต้านม อีกทั้งการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน

ผลการศึกษาซึ่งถูกตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์พบว่าการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 2 ขวดขึ้นไปต่อวัน อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจสูงถึง 16% เลยทีเดียว

ที่มาจาก https://www.deseretnews.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา