ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจสุขภาพฟรี 2562 ประกันสังคม

ฟรี!! ตรวจสุขภาพ ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฟรี!! ตรวจสุขภาพ ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเพื่อ ตรวจสุขภาพ และป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก เช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, การตรวจน้ำตาลในเลือด, การตรวจการทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง, ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา