ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2562 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศิริราช โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่

7 กลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่ม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562 ฟรี!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 7 กลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่ม 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562 ฟรี!!

กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญชวนให้ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง มารับสิทธิ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ที่หน่วยบริการภาครัฐและหน่วยบริการเอกชนที่ร่วมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดได้ตลอดทั้งปี

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วโดยการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำลายและทางเดินหายใจ เมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสก็สามารถติดได้ ไข้หวัดใหญ่จึงเป็นโรคที่หลายคนต้องระวังเพราะผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต

สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเป็นวัคซีนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 3 สายพันธุ์ คือชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A H1N1), ชนิดเอ เอช 3 เอ็น 2 (A H3N2) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ที่สำคัญวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องมีการฉีดกระตุ้นทุกปี

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

  1. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กเล็ก อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
  4. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  5. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
  6. ผู้สูงอายุ ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
  7. ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (>100 กก./ BMI>35 kg/m²)

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ผู้ที่รับการรักษาของ โรงพยาบาลศิริราช ที่มีโรคหรือภาวะดังกล่าว สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

  • สตรีตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป ติดต่อรับวัคซีนได้ที่หน่วยฝากครรภ์ OPD ชั้น 3 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-12.00 น. สอบถามได้ที่ 02-4198815
  • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน สามารถเข้ารับบริการที่ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 1 โดยต้องนัดล่วงหน้าที่ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีชั้น 1 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-4195689 เวลา 8.00-10.00 น.
  • ผู้ป่วยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่ OPD ชั้น 4 ห้อง 433 ในเวลาราชการ 7.00-15.00 น. สอบถามได้ที่ 02-4197387
ขออนุญาตใช้เนื้อหา