ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ทำฟัน ทำฟันประกันสังคม ประกันสังคม สิทธิประกันสังคม

วิธีง่ายๆ เช็กสิทธิทำฟันประกันสังคม และ เงินชราภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิธีง่ายๆ เช็กสิทธิทำฟันประกันสังคม และ เงินชราภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน!!

สำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ หรือสมัครผ่าน แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Connect  ผู้ประกันตนก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง

ประกันสังคม

สมัครง่ายๆ การลงทะเบียนครั้งแรกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด,อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และ ตั้งรหัสผ่าน

  • ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
  • ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
  • ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
  • การเบิกสิทธิต่างๆ
  • การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
  • ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการเพื่อประชาชน

ทำฟัน ประกันสังคม

การเบิกจ่ายค่ารักษาทันตกรรมในปัจจุบันไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนเพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุไว้ด้านหน้าของสถานพยาบาลว่า “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งค่าบริการทางการแพทย์จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงปีละไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี สิทธิกรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปีจึงควรรักษาสิทธิของตนเอง

ประกันสังคม

การขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีจะเปิดให้เปลี่ยนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี แต่กรณีมีเหตุจำเป็นต้องการเปลี่ยนระหว่างปี เช่น ย้ายสถานที่ประจำทำงาน ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้าย

เงินชราภาพ

เงินบำนาญชราภาพของประกันสังคม เราจะได้รับสิทธิ์เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยมีรับเงินแบบบำเหน็จและบำนาญ ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่จ่ายเงินสมทบ จึงสามารถช่วยในการวางแผนเกษียณของตนเองในอนาคตได้

ประกันสังคม

ขออนุญาตใช้เนื้อหา