วิธีบริจาคดวงตาออนไลน์ เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ได้ความสุข ได้บุญ!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิธีบริจาคดวงตาออนไลน์ เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ได้ความสุข ได้บุญ!!

ทุกๆคนสามารถบริจาคดวงตาได้ถึงแม้จะมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ถ้ากระจกตายังใสเป็นปกติ ก็สามารถบริจาคดวงตาได้ทั้งสิ้น แต่ถ้าได้รับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เช่น Lasik , PRK ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

การบริจาคดวงตา ผู้บริจาคต้องไม่เสียชีวิตด้วยโรคที่อาจติดต่อถึงผู้ป่วยที่ได้กระจกตานั้นในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เช่น โรคเอดส์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบซี โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งภายหลังจากถึงแก่กรรม ดวงตาจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ ดังนั้น จำเป็นต้องรีบเก็บดวงตาให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง ถ้าช้าไปดวงตาอาจใช้ไม่ได้หรือไม่ดีเท่าที่ควร

ขั้นตอนง่ายๆ บริจาคดวงตาออนไลน์

ผู้ที่สนใจบริจาคดวงตาสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาได้คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป สามารถ บริจาคดวงตาออนไลน์ โดยแสดงความจำนงได้ที่ http://eyebank.redcross.or.th/eyebankthai/donationwebsite/register-donor

วิธีบริจาคดวงตา ทางออนไลน์

วิธีบริจาคดวงตา

บริจาคดวงตาออนไลน์

บัตรบริจาคดวงตา

เมื่อบริจาคดวงตาแล้วจะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคดวงตาทางไปรษณีย์ และควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต

ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตาที่มีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต เพื่อให้ศูนย์ดวงตาได้จัดเก็บดวงตาโดยเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง เบอร์ติดต่อ 081 902 5938, 081 836 4927 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา