ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย ผ่านทางออนไลน์ ทำเองได้ง่ายๆ ได้บุญ!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย ผ่านทางออนไลน์ ทำเองได้ง่ายๆ ได้บุญ!!

บริจาคร่างกาย เพื่อการศึกษาเป็นการอุทิศร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาส่วนต่างๆของอวัยวะในร่างกาย ซึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติ มีอวัยวะสมบูรณ์ ยกเว้นบริจาคดวงตา หลังจากเสียชีวิตแล้วต้องแจ้งให้ไปรับร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการศึกษาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ให้ แต่มีขอบเขตการรับอุทิศร่างกายจำกัด เช่น รับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพ และ ปริมณฑล

การบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มี 3 วิธี

  1. ยื่นความจำนงโดยตรงที่ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มของโรงพยาลบาล 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็นหลักฐาน
  2. ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่งบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ภายหลังเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิ์คัดค้านไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยต้องแจ้งการคัดค้านไม่มอบศพกับโรงพยาบาลฯภายใน 24 ชั่วโมง
  3. ยื่นความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทาง http://chulalongkornhospital.go.th/anatomyreg/ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

บริจาคร่างกาย

บริจาคร่างกาย

บริจาคร่างกาย

บัตรอุทิศร่างกาย

บัตรบริจาคร่างกาย
บัตรบริจาคร่างกาย

ผู้ที่ บริจาคร่างกาย ควรแจ้งทายาทดังนี้

1.ท่านได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ไว้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2.ทายาทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการอุทิศร่างกายของท่านได้โดยชอบธรรม โดยทางโรงพยาบาลจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
3.ทายาทต้องแจ้งทางโรงพยาบาลเรื่องการเสียชีวิตโดยเร็วที่สุดและร่างกายจะต้องถึงโรงพยาบาล ภายใน 20 ชั่วโมง หลังจากเสียชีวิต ควรใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องแล้วคลุมด้วยผ้าห่มแล้วจึงนำส่ง
4.โรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับร่างที่อยู่เขต กทม. และ ปริมณฑล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา