HIV อย.

อย.ปลดล็อก!! ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี เบื้องต้นด้วยตัวเอง ให้สามารถซื้อได้ตามร้านขายยา

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อย.ปลดล็อก!! ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี เบื้องต้นด้วยตัวเอง ให้สามารถซื้อได้ตามร้านขายยา

ล่าสุดทาง อย. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากชาดไทย ปลดล็อคให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเริ่มต้นสามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น

ทาง อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเกี่ยวกับชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง โดยมีข้อกำหนดให้เครื่องมือที่ตรวจเชื้อเอชไอวีต้องมีฉลากที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ได้อย่างถูกวิธี เช่น วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง การสาธิตวิธีการตรวจ การแปลผล แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้้อเอชไอวี

จุดประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีได้ตามร้านขายยาทั่วไป จากเดิมที่ต้องไปตามสถานพยาบาลเท่านั้น แต่ทั้งนี้ชุดตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีเป็นการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองเท่านั้น ควรรอเวลาประมาณ 2-3 เดือนแล้วตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่นอน หากตรวจพบความผิดปกติควรตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจนที่สุด

ขออนุญาตใช้เนื้อหา