ธาลัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมีย โลหิตจาง

วิธีการรักษา ธาลัสซีเมีย ให้หายขาดได้แล้ว ไม่ต้องถ่ายเลือดอีกต่อไป!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิธีการรักษา ธาลัสซีเมีย ให้หายขาดได้แล้ว ไม่ต้องถ่ายเลือดอีกต่อไป!!

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง โดยพ่อแม่จะเป็นผู้ถ่ายทอดยีนผิดปกตินี้ไปยังลูก ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีอาการอ่อนแรง ตัวซีด ตาเหลือง เหนื่อยง่าย

สำหรับการรักษาโรคนี้ผู้ป่วยจะต้องถ่ายเลือดและใช้ยาขับเหล็กไปตลอดชีวิต แต่ยังมีอีกวิธีคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ โดยได้จากพี่น้องของผู้ป่วยเองหรือผู้บริจาคของสภากาชาดไทย ซึ่งการที่จะหาผู้บริจาคที่สเต็มเซลล์เข้ากับผู้ป่วยได้เป็นเรื่องยาก และยังส่งผลแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมีจำนวนถึง 200,000-300,000 คน

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบการรักษาธาลัสซีเมียโดยการนำสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยมาตัดต่อยีนใหม่ หลังจากทดลองกับผู้ป่วย 22 คน พบว่าหลังจากได้รับการรักษาแล้วทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องถ่ายเลือดอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถไปโรงเรียน ไปทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนคนทั่วไป แต่ทั้งนี้การรักษาด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

การป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ก่อนแต่งงานควรไปตรวจสุขภาพทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเพื่อตรวจเลือดหายีนธาลัสซีเมีย หากพบว่ามียีนแฝงธาลัสซีเมียจะได้ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา