ข้อควรรู้!! ก่อนใช้สิทธิ์ UCEP รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ฟรี 72 ชั่วโมง

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อควรรู้!! ก่อนใช้สิทธิ์ UCEP รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ฟรี 72 ชั่วโมง

UCEP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients คือ นโยบายรัฐบาลคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด แม้จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นกับกองทุนบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงในการดูแลรักษา โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต

6 อาการ ที่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง
 3. ตัวเย็น ซึมลง เหงื่อแตก หรือมีอาการชักร่วม
 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

5 ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP

 1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุด ให้แจ้งโรงพยาบาลรับทราบว่าขอใช้สิทธิ UCEP
 2. โรงพยาบาลเอกชนจะประเมินภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามแนวทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 3. โรงพยาบาลเอกชนแจ้งผลการประเมินให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ
 4. เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาตามสิทธิ UCEP
 5. หากไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน หากต้องการรักษาต่อเนื่องผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษาเอง

UCEP

การส่งต่อเพื่อรักษาหลังจากครบ 72 ชั่วโมง

หลังจากการรักษาครบ 72 ชั่วโมงแล้ว ทางศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ จะแจ้งกองทุนเจ้าของสิทธิทันที เพื่อประสานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลในการเตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วยหลัง 72 ชั่วโมงหรือเมื่อพ้นภาวะวิกฤต

กรณีต้นสังกัดไม่มีเตียงรองรับ

หากประสานไปยังโรงพยาบาลต้นทางที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้วโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย ทางศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.) จะแจ้งไปยังกองทุนต่างๆเพื่อให้ดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

ทั้งนี้หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รีบติดต่อสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันที  หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-872-1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน 1330

ขออนุญาตใช้เนื้อหา