ประกันสังคม สิทธิประกันสังคม

ุุ6 อาการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ุุ6 อาการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใช้สิทธิประกันสังคม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย!!

ประกันสังคมให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น

เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจรักษาทันทีมิฉะนั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหรือพิการอย่างถาวรได้ ผู้ประกันตนที่ได้รับการประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนกว่าจะพ้นสภาพวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6 อาการ ที่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

  1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
  2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง
  3. ตัวเย็น ซึมลง เหงื่อแตก หรือมีอาการชักร่วม
  4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
  5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
  6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดรีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิรับรองของผู้ประกันตนให้ทราบโดยเร็วก่อนพ้นภาวะวิกฤต ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกันตนจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใด โดยสามารถติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอดเวลา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา