สูดดม แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ผิดมาตรฐาน เสี่ยง! เสียชีวิตได้

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / สูดดม แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ผิดมาตรฐาน เสี่ยง! เสียชีวิตได้

18 มิ.ย.นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ อย. เตรียมเผา แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล 1,586 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ตรวจพบเมทานอล 86.7% ซึ่งมาตรฐานกำหนดไม่เกิน 1% ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก

al

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างตลอดจนอายัด แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร กรีนเพาเวอร์ (greenpower) จำนวน 50 ลัง น้ำหนักรวม 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล (alcohol fuel) จำนวน 122 ถัง น้ำหนักรวม 1,586 ลิตร ที่บริษัท อีโคโนไมเซอร์ กรุ๊ป จำกัด จากผลการตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอล 86.7% ซึ่งมาตรฐานกำหนดเมทานอลต้องไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วันนี้ (18 มิถุนายน 2557) อย.จึงได้นำแอลกฮอล์อุ่นอาหารของกลาง ทั้งหมดที่ยึดอายัดไว้มาเผาทำลาย ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้อุ่นอาหารประเภทหม้อไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นวัตถุอันตรายถูกกำกับควบคุมโดย อย. ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เก็บตัวอย่างและยังพบว่าตกมาตรฐาน ซึ่งแอลกอฮอล์ที่มีเมทานอลเกินกว่ามาตรฐานจะส่งผลต่อสุขภาพ หากสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า และถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ให้สังเกตฉลากว่ามีเครื่องหมายมาตรฐาน สมอ. หรือไม่ เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเกินมาตรฐานจะฉุนแสบจมูก และไอของผลิตภัณฑ์จะทำให้ระคายเคืองตา หากไม่แน่ใจว่า แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบได้ และหากพบว่า ผู้ประกอบการใช้แอลกฮอล์อุ่นอาหารที่มีปริมาณเมทานอลมากกว่า 1% และไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว อย.จะดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกับผู้จำหน่ายและผู้ผลิต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอบคุณที่มาจาก : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ขออนุญาตใช้เนื้อหา