อย.เตือน อย่าเชื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าสามารถถนอมผิว

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / อย.เตือน อย่าเชื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าสามารถถนอมผิว

อย.เตือน ผู้บริโภคอย่าเชื่อข้อความการโฆษณาและการแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ประเภท ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ที่อ้างสรรพคุณในทางเครื่องสำอาง เช่น ช่วยถนอมมือ บำรุงผิว เพราะ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขาดความระมัดระวังในการใช้ อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย เตือน ผู้ประกอบการ หากพบกระทำความผิดเจอโทษสถานหนักทั้งจำทั้งปรับ

online5

เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย หลังออกสู่ตลาด อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในระยะหลังพบว่ามีปัญหาการแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และการโฆษณา ในสื่อหลายช่องทาง ได้แก่ ทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับและอื่นๆ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ แสดง สรรพคุณของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง แสดง ข้อความที่มีความหมายหรือสื่อความหมายว่าผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ช่วยถนอมมือ ถนอมผิว และบำรุงผิว หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค และขาดความระมัดระวังในการใช้ ซึ่งอาจได้รับอันตรายจาก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ดังกล่าวได้ หากพบ ผู้ประกอบการกระทำความผิดจะได้รับโทษสถานหนัก การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 82 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสารสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่น ทำ หรือใช้ฉลาก ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองเลขาธิการฯ และโฆษก อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณา หรือการแสดงข้อความสรรพคุณบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายว่าสามารถถนอมหรือบำรุงผิว และหาก ผู้บริโภคพบการโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ หรือแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไปในทาง เครื่องสำอาง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อทาง อย. จะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตาม กฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจาก : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ขออนุญาตใช้เนื้อหา