อย.ทบทวนทะเบียนยา พาราเซตามอล มิให้เกิดผลกระทบจากการใช้ยา

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / อย.ทบทวนทะเบียนยา พาราเซตามอล มิให้เกิดผลกระทบจากการใช้ยา

จากข่าวสหรัฐทบทวนปริมาณยา พาราเซตามอล เกรงจะได้รับผลกระทบกับผู้ป่วย อย. เผย ได้ตรวจสอบ ข้อมูลพบ USFDA ยกเลิกทะเบียน พาราเซตามอล เฉพาะยาสูตรผสมที่เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ (Prescription combination drug products) ที่มีปริมาณของ พาราเซตามอล เกินกว่า 325 มิลลิกรัม เนื่องจากอาจเกิดอันตราย ร้ายแรงต่อตับ ไม่ได้ยกเลิกทุกทะเบียน ย้ำ อย. ยังตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาพาราเซตามอลเกินความจำเป็นใน ไทยรุดให้คณะทำงานศึกษานำข้อมูลการยกเลิกทะเบียนยาสูตรผสมของ USFDA ร่วมกับข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับขนาดยา วิธีใช้ทั้งสูตรตำรับยาเดี่ยว และสูตรตำรับยาผสม ทีขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อปรับขนาดยาให้ เหมาะสมกับคนไทย และมิให้เกิดการใช้ยาพร่ำเพรื่อ ที่สำคัญ จะมิให้ยาทุกตำรับที่ขึ้นทะเบียนเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบต่อการใช้ยาของคนไทย

para-01

ดร.นพ.ปฐมสวรรค์ ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ ระบุว่า สหรัฐอเมริกาสั่งทบทวนปริมาณ ยาพาราเซตามอล เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบกับผู้ป่วย แต่ อย. ไทยไม่มีการทบทวนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. มิได้นิ่งนอนใจในการทบทวนยาดังกล่าว โดยที่ผ่าน มามีคณะทำงานเฝ้าระวังพิจารณาตำรับยาต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งหากยากลุ่มไหนเสี่ยงหรือมีผลกระทบก็ จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ทบทวนตำรับยาทันที ส่วนในประเด็นการทบทวนปริมาณยาพาราเซตามอลของสหรัฐอเมริกา อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตให้ยกเลิกยาสูตรผสม เฉพาะที่เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ (Prescription combination drug products) ที่มีพาราเซตามอลเกินกว่า 325 มิลลิกรัมต่อเม็ด/แคปซูล ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาสูตรผสมของพาราเซตามอลกับยากลุ่มบรรเทาอาการปวดอย่างแรง เช่น ไฮโดรโคโดน ไบรทาเทรท (Hydrocodone Britartrat) , อ๊อกซี่โคโดน ไฮโดรคลอไรด์ (Oxycodone HCL) และ โคเดอีน (Codeine) เนื่องจากไม่ปลอดภัย อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อตับได้ ดังนั้น USFDA ไม่ได้ยกเลิก ทะเบียนพาราเซตามอลที่มีปริมาณเกินกว่า 325 มิลลิกรัมทุกทะเบียน

อย่างไรก็ตาม อย. เห็นถึงปัญหาการใช้ยา พาราเซตามอล เกินความจำเป็นในประเทศไทยมาโดยตลอด ขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการศึกษา และทบทวนข้อมูลทางวิชาการของยาพาราเซตามอลเกี่ยวกับขนาดยา วิธีใช้ ทั้งสูตรตำรับยาเดี่ยวและสูตรตำรับ ยาผสมแล้ว โดยจะมีการนำข้อมูลการพิจารณายกเลิกทะเบียนยาสูตรผสมของ USFDA มาพิจารณาร่วมกับข้อมูล เดิมด้วย เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับคนไทยและลดปัญหาอันตรายจากการใช้ยา

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. ตระหนักถึงความเป็นพิษต่อตับ เนื่องจากการใช้ยาพาราเซตามอลของคนไทย ตั้งแต่ปี 2536 จึงได้มีประกาศกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาทุกตำรับที่มีส่วนประกอบของพารา เซตามอล ต้องแสดงข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษต่อตับ และข้อแนะนำไม่ให้กินยาติดต่อกันเกิน 5 วัน เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากการได้รับยาเป็นเวลานานและเกินขนาด รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคตับ ไต ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ขอให้ผู้บริโภคใช้ยาอย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากและเอกสาร อย่างถ้วนถี่ และปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ควรกินยาเกินกว่าปริมาณที่ระบุได้ โดยเฉพาะยาพาราเซตามอลไม่ควรกินเกินวันละ 8 เม็ด (เม็ดละ 500 มิลลิกรัม) และหากมีความผิดปกติหรือมี อาการข้างเคียงจากการใช้ยา อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร บวมบริเวณท้อง กดเจ็บบริเวณตับ ขอให้พบ แพทย์โดยด่วน และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย จากการใช้ยา และหากกลุ่มยาตำรับใดมีอันตราย อย. จะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบทางสื่อต่าง ๆ ทันที

 

ขอบคุณที่มาจาก : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ขออนุญาตใช้เนื้อหา