ศิริราชจัดส่ง ยา ทั่วไทยทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ศิริราชจัดส่ง ยา ทั่วไทยทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย

20 พ.ค.57 เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ร่วมกับ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด ลงนามความร่วมมือให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย ร่วมด้วย ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการรพ.ศิริราช  รศ.นพ. เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ  รอง ผอ.รพ.ศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ และภก.วิชิต  ตั้งจิตติพร  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

ศ.คลินิก นพ.อุดม   คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง  การที่โรงพยาบาลศิริราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 126 ปี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน  ในเรื่องการยกระดับศิริราชให้เทียบเท่านานาชาติในทุกๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คือ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่า  มีความปลอดภัย และความน่าไว้วางใจตามมาตรฐาน สากล  ที่ผ่านมาคณะฯ ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ อาทิ  มาตรฐาน ISO 15189  และ ISO 22870 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA มีการนำแนวคิดและเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเช่น Lean, KM, R2R (Routine to Research) มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกภาคส่วน  รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยนอกรูปแบบใหม่ ด้วยโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์”  โดยร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ให้บริการจัดส่งยาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชทั่วประเทศไทย ในรูปแบบ  “One Stop Service” รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล  เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่นำปัญหาที่เกิดจากงานประจำมาปรับปรุงตามแนวคิด Lean

 

ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาใน โรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลถึงความแออัด จนทำให้เกิดการรอคอยในการรับยา ชำระค่าบริการ กว่าจะได้กลับบ้านก็หมดเวลาไปเกือบครึ่งวัน ตนจึงมอบนโยบายให้ รศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ  คิดหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านไวขึ้น  จากผลการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อลดความสูญเปล่าตามแนวคิด Lean จึงเกิดโครงการ nbso online casino reviews “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์”  ซึ่งเรามองว่า“ไปรษณีย์ไทย” เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ที่จะช่วยให้ยาของเราไปถึงมือผู้ป่วยโดยเร็ว  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทย นับเป็นทางเลือกใหม่ที่ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย

d2

โดยที่ ภก.วิชิต  ตั้งจิตติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ประธานคณะทำงานการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ พร้อมทีมงานเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน  ด้วยขั้นตอนการให้บริการแบบครบวงจร  “หลังเข้ารับการตรวจรักษาและได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยสามารถขอเข้าร่วมรับ ยา ทางไปรษณีย์ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่ง ยา ทางไปรษณีย์ (ตรงข้ามเคาน์เตอร์ออกใบนัดผู้ป่วย) หน่วยตรวจอายุรศาสตร์ชั้น 2 ห้อง 210 ตึกผู้ป่วยนอก
  2. ผู้ป่วยกรอกใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการจัดส่งยาทางไปรษณีย์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
  3. เภสัชกรประเมินการใช้ยาของผู้ป่วย อธิบายยาที่ผู้ป่วยได้รับ และให้ตารางการรับประทานยาแก่ผู้ป่วย พร้อมให้เอกสารใบยืนยันการรับยาทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลขพัสดุ 13 หลัก
  4. ผู้ป่วยชำระเงินค่ายา และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคา 150 บาท
  5. รับยาตามที่อยู่ที่ระบุ โดยจัดส่งยาทางด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ภายใน 1-3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตรวจเสร็จ”

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้ามารับบริการจัดส่ง ยา ทางไปรษณีย์ ต้องได้รับการประเมินจากเภสัชกรในการใช้ยาว่าสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  และเป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้คงที่แล้ว

 

ผศ.นพ.วิศิษฎ์กล่าวด้วยว่า  เภสัชกรจะมีการตรวจสอบยาทุกครั้งก่อนนำส่งไปรษณีย์  นอกจากนี้ยังมีการสำรวจคุณภาพของยาจากต้นทางศิริราชจนถึงปลายทางมือผู้รับ  และการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการ  ลดระยะเวลาในการรอรับยาของผู้ป่วยนอก  และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการมากขึ้น  โดยในช่วงแรก  เริ่มให้บริการที่ตึกผู้ป่วยนอก  และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์ จากนั้นจะขยายโครงการให้ครบทุกวัน ซึ่งระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะได้รับยาภายใน 1-3 วัน  นับจากวันที่ตรวจเสร็จ  นอกจากนี้เรายังมีบริการสอบถามเรื่องยาที่หมายเลข   0 2419 9019 (ในเวลาราชการ)

d3

ด้านนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด กล่าวถึง บทบาทการจัดส่งยาทางไปรษณีย์และการรักษาคุณภาพของการจัดส่งว่า เรานำจุดแข็งของเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ มาบริหารการจัดส่งให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยบริการ EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ผู้ป่วยจะได้รับยาภายในวันรุ่งขึ้นสำหรับปลายทางกรุงเทพ-ปริมณฑล และ 2-3 วันทำการ สำหรับปลายทางในต่างจังหวัด โดยยาทุกกล่องที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์จะมีสัญลักษณ์เฉพาะ ให้เจ้าหน้าที่สังเกตได้ชัดเจนบนกล่อง  ด้วยเทปกาวสีแดงผนึกรอบกล่องทั้ง 3 ด้าน เพิ่มความแน่นกระชับของกล่อง  จ่าหน้าผู้รับมีตราสัญลักษณ์กาชาด ระบุข้อความยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนมีหมายเลข 13 หลัก สำหรับตรวจสอบสถานะสิ่งของ  เสริมด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ได้มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ มีการโทรศัพท์นัดหมายก่อนนำจ่ายถึงบ้านทุกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่ายาของผู้ป่วยทุกกล่องจะได้รับการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทุกขั้นตอนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน สามารถตรวจสอบสถานะผลการจัดส่งผ่านระบบ Track&Trace ได้ทาง www.thailandpost.co.th หรือสอบถามได้ที่ THP Contact Center 1545

“นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดส่งยาไปยังผู้ป่วยในโครงการนี้แล้วร่วม 300 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลายทางกทม.- ปริมณฑล 53.18% ต่างจังหวัด 46.82% เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดส่งสิ่งของทางการแพทย์แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพในการเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ดังแนวทางการดำเนินงานที่เรายึดถือตลอดมาในการเป็น เครือข่ายชีวิต และเศรษฐกิจไทย”

ผู้สนใจแจ้งความจำนงขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ (ตรงข้ามเคาน์เตอร์ออกใบนัดผู้ป่วย) หน่วยตรวจอายุรศาสตร์ชั้น 2 ห้อง 210 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

ขออนุญาตใช้เนื้อหา