โครงการ รากฟันเทียม ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / โครงการ รากฟันเทียม ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ

อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโครงการ รากฟันเทียม ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ7รอบให้บริการผู้ป่วยไปแล้ว 2,242 ราย ตั้งเป้าหมายจับมือกับหน่วยงานในสังกัด พัฒนาการบริการกลุ่มผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

177240321

19 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการเครือข่าย รากฟันเทียม ไทยเฉลิมพระเกียรติ ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตและให้บริการฝัง รากฟันเทียม ให้แก่ผู้ป่วย โดยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ดำเนินการพัฒนาระบบบริการ รากฟันเทียม ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการ พัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งขณะนี้โครงการมีหน่วยงานบริการกระจายอยู่ 77 จังหวัด โดยแบ่งเป็นหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 183 แห่ง คณะทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจากการดำเนินงานในปี 2555 ถึงปัจจุบัน ได้มีการฝึกอบรมทันตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการบริการผู้ป่วยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 837 คน ประกอบด้วย    ทันตแพทย์ จำนวน 579 คน และผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 258 คน นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งเครื่องมือให้หน่วยบริการ ไปแล้ว จำนวน 134 ชุด และจัดส่งชุดรากฟันเทียมไปแล้ว จำนวน 7,000 ชุด     ที่ผ่านมาได้ให้บริการผู้ป่วยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 2,242 ราย โดยโครงการฯ มีเป้าหมายให้บริการรากฟันเทียม 8,400 รายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นปี พ.ศ. 2555-2556 จำนวน 2,000 ราย ปีพ.ศ.2557 จำนวน 2,800 ราย และปีพ.ศ.2558 จำนวน 3,600 ราย

ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินงานพบว่าการฝังรากฟันเทียมในผู้ป่วย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีคุณสมบัติ คือ ผู้ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่เลยและใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดที่ควบคุมไม่ได้ ไม่สูบบุหรี่จัด  ไม่เคยได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวณกระดูกขากรรไกรและลำคอ สามารถรับการรักษาและติดตามผลได้ตามนัด อย่างน้อย 6-7 ครั้ง และสำหรับผู้ที่ใส่รากฟันเทียมต้องดูแลตนเอง ดังนี้ แปรงฟันให้สะอาด ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน บางกรณีต้องใช้แปรงซอกฟันหรือแปรงชนิดจุกเดี่ยว ก่อนนอนให้ถอดฟันเทียมแช่น้ำไว้ ไม่ควรใช้ไม้จิ้มฟันหรือเครื่องมือใดๆแคะหรืองัดที่รากฟันเทียม ไม่ควรกัดแทะอาหารกับรากฟันเทียมโดยตรง ที่สำคัญควรไปพบทันตแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดขูดหินปูนที่อาจเกิดสะสมอยู่บนรากฟันเทียม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2588-4005-8   ต่อ 1410,1413

 

ขอบคุณที่มาจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา