บัตรทอง ปี 2563 สิทธิประโยชน์บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ บัตรทอง

เพิ่ม!! สิทธิประโยชน์บัตรทอง ปี 2563 มีอะไรบ้าง สิทธิที่ทุกคนควรรู้ไว้

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / เพิ่ม!! สิทธิประโยชน์บัตรทอง ปี 2563 มีอะไรบ้าง สิทธิที่ทุกคนควรรู้ไว้

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ดูแลประชากรทุกกลุ่ม ทั้งยาราคาแพง จัดระบบดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค พร้อมปรับระบบเบิกจ่ายเพื่อหน่วยบริการ และนี่คือ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย

  1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต เป็นยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) ได้แก่ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต (Octreotide acetate) ใช้รักษาผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้วแต่ระดับฮอร์โมน GH และ IGF ยังสูงอยู่ ซึ่งโรคอะโครเมกาลีมีสาเหตุมาจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสร้างโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) มากกว่าคนปกติทั่วไป
  2. ขยายระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิและทุกกลุ่มวัย
  3. การรักษาโรคหายาก (Rare Disease) ได้จัดระบบการรักษาโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง ตรวจยืนยัน รักษาพยาบาล และติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหายากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาที่ไม่มีขายในประเทศไทย ทั้งโรคเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
  4. การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ 2,000 ราย เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทองสำหรับเด็ก

  1. เพิ่มยาริทูซิแมบ (Rituximab) รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย
  2. เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus Vaccine) ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
  3. เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี

สิทธิประโยชน์บัตรทอง

สิทธิประโยชน์บัตรทองสำหรับผู้หญิง

  1. เพิ่มสิทธิการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) เป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน
  2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ผู้ต้องขัง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง สำหรับผู้ต้องขัง

ตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทันท่วงที ลดการแพร่เชื้อเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติร่วมยุติปัญหาวัณโรค

หน่วยบริการสาธารณสุข

ปรับระบบการเบิกจ่ายโดยเพิ่มเติมรายการเบิกจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) 3 รายการ

1.บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์

2.รายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี

3.รายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี

ขออนุญาตใช้เนื้อหา