นอน นอนมากเกินไป นอนหลับ นอนเกิน นอนเยอะ โรคหลอดเลือดสมอง

นอนมากเกินไป!! ผู้สูงอายุนอนหลับเกิน 9 ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / นอนมากเกินไป!! ผู้สูงอายุนอนหลับเกิน 9 ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

การวิจัยล่าสุดพบว่าการ นอนมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นักวิจัยชาวจีนได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครชายและหญิง 31,750 คน อายุเฉลี่ย 62 ปี โดยการตรวจร่างกายและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนอน

นักวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบการนอนหลับระหว่าง 7-8 ชั่วโมง กับการนอนหลับยาวถึง 9 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองถึง 23% แต่การนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงนั้นกลับไม่ส่งผลในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

นอนมากเกินไป

จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าการงีบหลับตอนกลางวันเป็นเวลามากกว่า 90 นาที จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึง 25% เมื่อเทียบกับการงีบหลับเพียงแค่ 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ผู้ที่ทำพฤติกรรมทั้ง 2 อย่าง คือนอนหลับในช่วงกลางคืนมากกว่า 9 ชั่วโมงและงีบหลับตอนกลางวันนานกว่า 90 นาที ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 85%

การวิจัยในครั้งนี้ได้ควบคุมทั้งการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย ดัชนีมวลกาย ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และพฤติกรรมอื่นๆ การนอนหลับนานเกินไปนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังส่งผลต่อร่างกายทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นและรอบเอวหนาขึ้นอีกด้วย

ที่มาจาก https://www.nytimes.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา