กิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เปิดห้อง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะเวชพงศ์ ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พร้อมราคา

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / เปิดห้อง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะเวชพงศ์ ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พร้อมราคา

เปิดตัว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ ฮันโนะ-เวชพงศ์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โครงการมูลค่า 150 ล้านบาท ด้วยตัวอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า3,000 ตารางเมตร จากความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี


ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือมีประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นจำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged society) คือจำนวนผู้สูงวัยมากถึง 14% และปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทย มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวัน(Activities of Daily Living) ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง จะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นรูปแบบอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา มีห้องพักรวม 42 ห้อง สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 54 ท่าน

ห้องพักจัดเป็น 3 รูปแบบคือ


1. Premium room ห้องเตียงเดี่ยวแบบพิเศษ ตำแหน่งห้องใกล้ห้องพยาบาล พร้อมด้วยเตียงไฟฟ้ารุ่นพิเศษ ราคา  98,000 บาท ต่อเดือน


2. Private room ห้องเตียงเดี่ยว ราคา 77,000 บาท ต่อเดือน


3. Twin-Bed room ห้องเตียงคู่ ราคา 60,000 บาท ต่อเดือน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ มีบริการ กิจกรรมสันทนาการกระตุ้นสมอง แบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) ช่วยในการฝึกพัฒนา กระตุ้นสมอง และ ส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุได้เข้าสังคม สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา09:00-17:00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ราคา 1,900 บาท

ขออนุญาตใช้เนื้อหา