สมองขาดเลือด หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง

ผลวิจัยเผย!! ทำงานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงภาวะสมองขาดเลือด

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ผลวิจัยเผย!! ทำงานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงภาวะสมองขาดเลือด

ผลวิจัยจากฝรั่งเศส French National Institute of Health and Medical Researc  ได้เผยว่าคนที่ทำงานเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่า 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง

ได้มีผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้กว่า 143,592 คน อายุระหว่าง 18 ถึง 69 ปี นักวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด มักเป็นคนที่ทำงานเกินกว่า 10 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย 50 วันต่อปี จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองถึง 29% ส่วนผู้ที่มักหักโหมทำงานต่อเนื่องๆเป็นเวลานาน เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นในการเป็นภาวะสมองขาดเลือดถึง 45%

ทั้งนี้ชาวอังกฤษใช้เวลาทำงานเฉลี่ย 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าอีกหลายประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม ซึ่งทำงานเฉลี่ย 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเดนมาร์กทำงานเพียง 37 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น สำหรับคนไทยได้มีผลสำรวจว่าทำงานเฉลี่ย 50.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 48 ชั่วโมง ประเทศไทยจึงมีชั่วโมงการทำงานสูงกว่ามาตรฐานโลก

ที่มาจากhttps://www.independent.co.uk/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา