ผู้สูงอายุ

สิทธิบัตรทอง ในการรักษาพยาบาล นี่คือสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องรู้!!

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / สิทธิบัตรทอง ในการรักษาพยาบาล นี่คือสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องรู้!!

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง โดย สปสช. มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถรับบริการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง แบ่งเป็น 5 วัย คือ

หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

การทดสอบตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง การตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย การตรวจเอชไอวี ตับอักเสบบี ซิฟิลิส การตรวจคัดกรองดาวน์ ตรวจปัสสาวะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิกและไอโอดีน ตรวจช่องปากและฟัน ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด การให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกแม่และเด็ก

สิทธิบัตรทอง

กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี

การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี ประเมินการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ คัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ยาบำรุงธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี และสมุดบันทึกแม่และเด็ก

บัตรทอง

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี

การฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ภาวะซีด เอชไอวี ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต คัดกรองภาวะสายตาผิดและการได้ยิน คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด การให้คำปรึกษาและแนะนำ ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิง ป.5

กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี

การฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก การตรวจวัดความดันโลหิต ตรววจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบำรุงธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

การฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก ตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การตรวจวัดดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ตรวจเลือด คัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า การเคลือบฟลูออไรด์ การให้ความรู้ออกกำลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม การให้ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา