ฉลากยา ยา วิธีอ่านฉลากยา

ความหมายอักษรย่อและตัวเลข บนฉลากยา ที่คุณต้องรู้!!

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ความหมายอักษรย่อและตัวเลข บนฉลากยา ที่คุณต้องรู้!!

ทุกคนทราบกันดีว่า เมื่อเรามีอาการเจ็บป่วย หรือไม่สบาย ยาจะเป็นตัวช่วยให้อาการผิดปกติเหล่านั้นทุเลาลง และเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมียาสามัญประจำบ้านติดตู้ยากันไว้อยู่แล้ว นอกจากสรรพคุณของยาแต่ละตัวแล้ว ความหมายอักษรย่อและตัวเลขบน ฉลากยา คุณก็ต้องอ่านให้เป็นเหมือนกัน

วิธีอ่านฉลากยา

เลข 1 หรือ 2 ที่นำหน้าตัวอักษรจะมีเฉพาะยาแผนปัจจุบันเท่านั้น มีความหมาย ดังนี้

– เลข 1 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว

– เลข 2 หมายถึง ยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

– ตัวอักษร A – N มีความหมายตามตารางข้างล่าง

– ตัวเลขต่อมาเป็นตัวเลขลำดับการขึ้นทะเบียนตำรับยา

– ตัวเลขสองหลักท้าย หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เช่น 1A 12/35 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ผลิตภายในประเทศไทย มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว ลำดับเลขทะเบียนที่ 12 ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2535

ยาแผนปัจจุบัน

A คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

B คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

C คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

D คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

E คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

F คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

ยาแผนโบราณ

G คือ ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ

H คือ ยามนุษย์แบ่งบรรจุ

K คือ ยามนุษย์นำหรือสั่งเข้าฯ

L คือ ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ

M คือ ยาสัตว์แบ่งบรรจุ

N คือ ยาสัตว์นำหรือสั่งเข้าฯ

ที่มา : oryor.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา