ออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม แพทย์ โรค

ผลสำรวจเผยคนไทยใส่ใจสุขภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากล ย้ำ! อย่าหลงเชื่อข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ผลสำรวจเผยคนไทยใส่ใจสุขภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากล ย้ำ! อย่าหลงเชื่อข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันอนามัยโลก (World Health Day)” เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของ สุขภาพ รวมถึงเรื่องของการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ซึ่งวันนี้ วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรรมสุขภาพของคนไทย เพื่อต้องการที่จะสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นตั้งแต่ในช่วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “แนวโน้มสุขภาพในประเทศไทย” หรือ “Thailand Health & Well Being Trend” โดยพบว่า มีเพียงร้อยละ 37 ของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าตนเองมีความรู้ดีเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 51 และมีมากถึงร้อยละ 98 ที่ทราบดีว่าการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้มีสุขภาพดี แต่มีเพียงร้อยละ 48 เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ร้อยละ 74 ของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาการรับประทานวิตามินเสริมเพื่อช่วยให้สุขภาพดี

นอกจากนี้ยังพบว่า ในด้านการหาข้อมูล ‘อินเทอร์เน็ต’ และ ‘โซเชียลมีเดีย’ เป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านสุขภาพ และสุขภาวะของคนไทย ซึ่งสูงที่สุดในโลก โดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ต มากถึงร้อยละ 91 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 63 ขณะที่โซเชียลมีเดียร้อยละ 58 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ร้อยละ 32

สุขภาพ

นิยามหลักของการมีสุขภาพดีของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ‘แข็งแรง/ได้สัดส่วน’, ‘ไม่เจ็บป่วย’ และ ‘มีอารมณ์ดี’ ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือคนไทย ประเมินให้การ ‘มีอารมณ์ดี’ คือนิยามหลักของสุขภาพที่ดี ร้อยละ 35 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ร้อยละ 23

หัวข้อด้านสุขภาพที่คนไทยสนใจและให้ความสำคัญเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การลดน้ำหนัก/การควบคุมน้ำหนัก (ร้อยละ 49) อาหารเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 42) ปัญหาด้านผิวหนัง (ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นคะแนนประเมินสูงที่สุดในโลก)

ผลิตภัณฑ์ที่คนไทยให้ความสำคัญ เพื่อสุขภาพที่ดี 3 อันดับแรก ได้แก่ วิตามิน (ร้อยละ 74) อาหารเสริมโปรตีน (ร้อยละ 27) และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (ร้อยละ 14)

นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย ให้ความคิดเห็นว่า “ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แม้จะยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เนื่องด้วยปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ แต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะผลักดัน ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลสุขภาพจากโลกออนไลน์ ต้องให้แน่ใจว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ เพราะบ่อยครั้งสื่ออาจถูกโน้มน้าวใจให้บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ การปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อมีปัญหาสุขภาพ”

ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าตัวเองป่วย หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ แนะนำว่าให้เลือกปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูก และน่าเชื่อถือมากที่สุด

ที่มา : วัตสัน ประเทศไทย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา