ภูมิแพ้ สุขภาพ หน้ากากอนามัย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ

กรมควบคุมโรค เตือน! ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ภัยสุขภาพ

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / กรมควบคุมโรค เตือน! ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ภัยสุขภาพ

ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ นอกจากโรคลมแดด หรือโรคลมร้อนแล้ว ยังมีอันตรายจากหมอกควันในช่วงฤดูแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อนที่หลายๆ คนคงต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษแล้วล่ะ หากใครที่ต้องทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกอาคารติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หรือควันต่างๆ ด้วย

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยบางพื้นที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจากอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศหลายพื้นที่เกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ พบว่าวันที่ 23 มีนาคม 2560 มีหลายพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้แก่ พื้นที่ใน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.แพร่ และ จ.เชียงราย โดยพบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าอยู่ที่ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐานและจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก ควรจำกัดเวลาที่อยู่นอกบ้านให้น้อยลง หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการสูดละอองหมอกควันเข้าปอด และเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ภัยสุขภาพ

ทั้งนี้ จากรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดภาคเหนือ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง (โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ) จำนวน 51,977 ราย โดยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากหมอกควัน โดยปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ที่สำคัญ กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เกินค่าอันตรายต่อร่างกาย

สำหรับในช่วงนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกันสักหน่อย เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกลงมา หากจำเป็นต้องเดินทางไปใหน ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถเร็วจนเกินไป เพราะช่วงที่ฝนตก ถนนลื่น อาจเสื่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สำหรับใครที่เปียกฝน เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นไข้หวัด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้แนะนำว่าให้พกร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วยจะดีกว่านะจ๊ะ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ที่มา : Team Content จาก www.thaihealth.or.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา