ประเทศไทยปลอดโรค โปลิโอ แต่เด็กไทยยังคงมีความเสี่ยง!

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ประเทศไทยปลอดโรค โปลิโอ แต่เด็กไทยยังคงมีความเสี่ยง!

กวาดล้าง โปลิโอ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยทำให้เด็กไทยมีสุขภาพดี ปลอดโรคโปลิโอ และกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปจากโลก

ประเทศไทย นำวัคซีนโปลิโอชนิดหยอดมาให้บริการเด็กไทยตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันประเทศไทย ไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอแล้ว ตั้งแต่ปี 2540 แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะมีโรคระบาดโดยการรับเชื้อมาจากประเทศอื่นๆ

opv-01

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา