กรมควบคุมโรคยันพบ เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองได้น้อยมาก

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / กรมควบคุมโรคยันพบ เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองได้น้อยมาก

น.พ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานการเกิดอาหารเป็นพิษทั้งหมด 128,082 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 199 ต่อ ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในจำนวนนี้ร้อยละ 0.5 ที่ส่งเชื้อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุเชื้อก่อ โรคได้ พบว่าเกิดจาก เชื้ออหิวาต์เทียม ร้อยละ 0.2 เชื้อซาโมไนลา ร้อยละ 0.1 และเชื้อสเตฟีโลคอคคัส ร้อยละ 0.1


ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์การระบาด ซึ่งมีทั้งหมด 173 เหตุการณ์ มี 43 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานข้าวมันไก่ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อในอุจจาระของผู้ ป่วยพบเป็น เชื้ออหิวาต์เทียม 27 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.8 ร้องลงมาคือเชื้อซาโมไนลาร้อยละ 14

 

Capture

 

ส่วนกรณีที่มีการเตือนเรื่อง เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองนั้น อาจจะพบได้แต่พบได้น้อยมาก เนื่องจากเชื้อดังกล่าว จะพบในสัตว์ทะเลอาทิกุ้ง หอย ปู ปลา อย่างการรับประทานส้มตำปูม้า อาจจะเจอเชื้อนี้ แต่กรณีของส้มตำปูดองนั้น อย่างที่ทราบว่าปูที่ใช้เป็นปูนา อัตราการเจอเชื้อต่ำ แต่จะมีปัญหาที่เชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียตัวอื่น เช่น กลุ่มซาโมไนลา รวมถึงเจอเรื่องพยาธิใบไม้ในปอด เพราะฉะนั้นจึงอยากเตือนว่า ไม่ว่าจะรับประทานอาหารประเภทใดก็ตาม ขอให้เน้นที่การปรุงสุกใหม่ ๆ สะอาด ก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ขอบคุณที่มาจาก : รายการ Good Morning Thailand ช่อง MONO 29

ขออนุญาตใช้เนื้อหา