โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

คนเป็น โรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวดศีรษะ เลือดกำเดาออกโดยไม่ทราบสาเหตุ