ซื้อ ยาปฏิชีวนะ กินเอง เสี่ยงดื้อยา แพ้ยารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ซื้อ ยาปฏิชีวนะ กินเอง เสี่ยงดื้อยา แพ้ยารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

อภ.เตือนคนไทย ที่นิยมซื้อ ยาปฏิชีวนะ มากินเอง เกินจำเป็น เสี่ยงต่อการดื้อยาสูง หรืออาจแพ้ยา ขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตได้