นวัตกรรมการตรวจ มะเร็งปากมดลูก จากปัสสาวะ

นวัตกรรมการตรวจ มะเร็งปากมดลูก จากปัสสาวะ

การตรวจ มะเร็งปากมดลูก จากปัสสาวะ ไม่ใช่วิธีที่มาทดแทนการตรวจ pap smear แต่จะมีประโยชน์มากสำหรับกลุ่มผู้หญิงที่กลัวหรืออาย และไม่ยอมเข้ารับการตรวจภายใน

โรคหูดหงอนไก่

โรคหูดหงอนไก่

โรคหูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส (Human papilloma virus)

โรคหนองใน

โรคหนองใน

โรคหนองใน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนัยซีเรียโกโนเรีย (Neisseria Gonorrhea) หรือ จี.ซี.(G.C.)

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมาพาลลิดัม

โรค HPV

โรค HPV

การติดเชื้อ HPV มักจะเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease, STD)

โรคเอดส์

โรคเอดส์

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเอดส์ นั้นเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้