โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นภาวะที่พบได้ในทุกวัย จากการศึกษาพบว่า อายุที่พบได้บ่อยคือช่วง 20 – 40 ปี