วัคซีนผู้ใหญ่ ฉีดไว้ห่างไกลโรค ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

วัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดตอนเด็กนั้นไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต เพราะภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนที่ฉีดนั้นจะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้น

แฟนบอลชาวไทยที่ไปเชียร์บอลโลกที่บราซิล ควรฉีดวัคซีน โรคไข้เหลือง

แฟนบอลชาวไทยที่ไปเชียร์บอลโลกที่บราซิล ควรฉีดวัคซีน โรคไข้เหลือง

สาธารณสุข แนะแฟนบอลชาวไทยที่บินไปเชียร์ฟุตบอลโลกถึงประเทศบราซิล ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้เหลือง ก่อนเดินทาง